Peeter Võsu: EKD ei toeta geiabielusid Prindi

Postimees.ee, 21.juulil 2009.a.

Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid esimees Peeter Võsu kinnitas, et nende partei ei toeta geiabielude seadustamist ning perekond, mis koosneb mehest ja naisest ning enamasti ka lastest on läbi aegade olnud ühiskonna algrakuks ja üksuseks, mis tagab ühiskonna jätkusuutlikkuse ja normaalse arengu.

«Seadustades teistsuguse mudeli saadaks ühiskond kasvavale põlvkonnale segase signaali ühiskonna toimivast mudelist, ning tekitab juba varasest noorusest ähmastunud arusaamise oma tuleviku unistuste elukaaslase valiku ja pereloomise kohta,» rääkis Võsu Postimees.ee'le.

«Abielu ei ole ainult kooselu seksuaalsuhte jaoks. Abielu ja perekond on institutsiooniks, kus kujunevad tulevased isiksused. See loob turvalise keskkonna tulevastele põlvkondadele ning pakub neile mudeli, mille järgi oma elusid edasi kujundada. Kui me täna seadustame teistsuguse mudeli, mis on läbi eelmiste sajandite olnud taunitav, teeme me eksperimendi, mille tulemus on etteaimamatu,» hoiatas ta.

Kui kaks (või rohkem) inimest tahavad omal kombel seksida, ei saa riik Võsu sõnul selles seisukohta võtta ega sekkuda, sest tegemist on privaatsfääri küsimusega. Kui nad tahavad oma omandit jagada, on selleks tema hinnangul seadused olemas.

«Usun, et lihtsast käigust notarisse piisaks, et allkirjastada mõlema poole soov oma omandite tunnistamiseks ühisomandiks. Kui seda peetakse liiga keeruliseks, siis abiellumisel ei ole ju omandiküsimused lihtsamad. Samuti tuleb kokku leppida, kas anda oma varandus ühisomandisse või säilitada omandite lahusus,» leidis ta.

Andes homosuhetele seadusliku aluse, ei näita riik Võsu meelest ainult tolerantsust, vaid ka aksepteerimist ja toetust, mis omakorda mõjutavad suhtumisi. Seadused ei ole tema hinnangul ainult tehnilisteks vahenditeks, mis reguleerivad lubatud ja keelatud tegevusi, seadused väljendavad ka riigi suhtumist.

«Tavakodanikule ja eriti kasvavale põlvkonnale on riigiesindaja arvamusliidriks, kelle järgi joonduda. Muutes seadustega homosuhted normaalseteks abielusuheteks, saadab riik signaali, nagu see ei oleks marginaalne ja taunitav, vaid võrdselt heaks valikuvõimaluseks kõigile,» nentis ta.

«Seaduste kirjutamisel on vaja riigimehelikkust ja kaugema tulevikuperspektiivi nägemist. Homoabielu seadustamine seaks pikemas perspektiivis Eesti normaalse arengu ohtu. Eesti Kristlike Demokraatide seisukoht on, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Edasiste rünnakute vältimiseks tuleks see sellisena ka seadustada,» leidis Võsu.

Justiitsminister Rein Lang kohtus esmaspäeval geiühenduste esindajatega, kellele tutvustati valminud analüüsi mitteabielulise kooselu õigusliku reguleerimise kohta ning tehti ettepanek esitada ideed võimalike järgmiste sammude kohta hiljemalt 1. detsembriks. Samuti saadetakse analüüs tutvumiseks kõigile parlamendierakondadele, kellel palutakse samuti esitada omapoolne nägemus edasisest tegevusest 1. detsembriks.