EKD sai kohtuasjas õigeksmõistva otsuse Prindi
3.veebruari 2009.a. pressiteade

Täna loeti Harju Maakohtus ette kohtuotsus EKD möödunud Riigikogu valimiste rahastamise asjus. Kohus otsustas: Mõista õigeks Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid KarS paragrahv 402 (1) lg 2 järgi. Oleme tänulikud õiglasele Eesti õigussüsteemile ja erapooletule kohtunikule.

Vaatamata sellele ei pea EKD Eesti erakondade rahastamist õiglaseks. Riigi poolne finantseerimine Riigikogu välistele erakondadele ei ole piisav. See ei kata isegi ühe töötaja palka ega minimaalseid kontorikulusid, rääkimata valimiskampaaniast. Kõik muud võimalused on seadusega keelatud, kui mitte arvestada eraisikute annetusi, mis ei ole katnud ühegi erakonna kulutusi.

Riik nõuab Riigikogu valimistel osalemise eest kolmveerand miljonit krooni kautsjonit. Keelates kõik sissetulekuallikad ja esitades nii kõrge nõude, saadab valitsus kõigile parlamendivälistele erakondadele sisuliselt teate, et väljastpoolt ei ole võimalik tulla.

Parlamendierakonnad saavad umbes miljon krooni iga liikme kohta riigi toetust aastas. Lisaks sellele on neil hulgaliselt ametnikke palgalistel töökohtadel, kes saavad nende erakondade asju ajada.

Praegune Riigikogu valimise finantseerimine ei ole kooskõlas demokraatlike põhimõtetega, mis garanteeriks igaühele võrdse võimaluse valida ja olla valitav.

Peeter Võsu
EKD esimees