Prindi
Esmaspäev, 14 Märts 2011 22:44

Inimesest kõrgemal

Valentine Alvre


Oleme loodud unikaalsete isiksustena. Ometi pole võimalik elada teistest isoleeritult. Lihtsa loogika järgi vajame kokkuleppeid, kuidas koos ühiskonnana elada. Kahjuks ei saa rahul olla kõikide kaaskodanike käitumisega, mis häirib kooselu peredes, koolides, ametiasutustes, aga ka tervikuna riigis.

Millised on püsiväärtused, mis ajas ei muutu? Jumal on kõige looja ja inimesest kõrgemal. tema on andnud meile juhised meelepäraseks kooseluks. Ajaloost on teada, et 16-ndal sajandil hakati nõudma Jumala sõna kuulutamist rahvakeeles. Kullamaa käsikiri ehk katekismus oli esimene eestikeelne väljaanne. Alates 1739-st aastast on eestlastel võimalus lugeda ja õppida tervet piibliraamatut oma emakeeles.

 


Oli kosutav 24.veebruaril Viljandis, kohtumaja ees seistes, taas kuulda Eesti Iseseisvuse Manifesti. 1918-ndal aastal austati Jumalat ja paluti tema abi riigi ülesehitamiseks. Täna on paljud eestimaalased pidamas end ise jumalaks, kujundades oma isekusest ja himudest lähtuvad hoiakuid. Kas poleks aeg analüüsida, kuhu on sellega jõutud? Millist korvamatut kahju iseendile,  oma lähedastele ja kogu ühiskonnale tekitatakse? Pean suurimaks kahjuks inim- ja materiaalsete ressursside raiskamist. Kuidas suhtuda neisse, kes ei hooli enda ega järeltulijate tervisest? Ootaks vastavatelt institutsioonidelt rohkem konkreetseid andmeid, kuid palju Eesti riik igal aastal kulutab vahendeid end ise hävitavate inimeste, sealhulgas suitsetajate, alkohoolikute ja narkomaanide ravimiseks. Meie riigis on alkohol sama kättesaadav kui piim.

Inimene on loodud südametunnistusega. Parim moodus oleks igaühel mõelda, kuidas temaga lood on. Kes saab enda jaoks vastuse, et ta tõepoolest ise on süüdi oma tervisehädades, võiks vähem nuriseda, et riik tema ravimiseks küllaldaselt hea ei seisa. Need, kes kaaskodanikke või riiki petavad, peaksid arvestama, et kõik tuleb avalikuks. Jumala ees ei jää midagi varjule!

Oleme teadlikud, et on palju õnnetuid naisi, mehi ja lapsi selletõttu, et valitseb füüsiline ja vaimne vägivald või petmised lähedaste suhetes. Miks? Sest ei taheta tundma õppida ega järgida piibellikke pereväärtusi.

Unistan, et president oma järgmises Vabariigi aastapäevakõnes kutsub rahvast tuginema püsiväärtustele kui kindlale garantiile, et hoolivus meie väikeses Eestis tõepoolest aset leiaks. Et meil oleksid terved ja tugevad, lasterikkad pered. Et inimestel oleks rõõm ja julgus tunnistada Jumala abiga paremaks muutunud  elust.